Färger

Färger

Vi använder i första hand en smaragdgrön färg i vår kommunikation. Det är en stark och klar färg som bland annat kan associeras med rörelse framåt, hopp och naturlig kraft. Den fungerar bra tillsammans med de flesta andra kulörer. För att kunna skapa kreativa och spännande lösningar har vi även några kompletterande färger och nyanser. Den gula färgen speglar innovation, kreativitet och nytänkande medan den blå förknippas med stabilitet och trygghet. Undvik att använda enbart blått och gult tillsammans. Utgå istället från den smaragdgröna som bas och välj sedan antingen gult eller blått, eller alla tre färgerna tillsammans.

Vi har också ett antal ljusare nyanser som kan användas i illustrationer, till infografik, färgade bakgrunder och liknande. Tänk på läsbarheten när du använder våra färger samt bilder som bakgrund till texter. Använd vit eller ljus