Typsnitt & typografi

 

Mont är det typsnitt vi använder i rubriker och kortare texter. Det ett geometriskt typsnitt med kraft och karaktär. Cirkeln är central i många av bokstäverna, vilket skapar en mjuk framtoning, trots de tydliga och väl definierade avsluten och detaljerna.

När vi vill lyfta fram något unikt eller extra kan vi även använda White Oleander Compact. Vi använder det bara till speciella ord eller någon enstaka mening och helst bara på något enstaka ställe i en publikation.

I löpande text använder vi Crimson Text, ett typsnitt som har hög läsbarhet både i tryckt och digital form och framförallt i mindre grad. Det fungerar bra som kontrast och komplement till Mont. Crimson Text finns att ladda ner på Google Fonts. 

Typografi

Genom att arbeta med kontrastverkan skapar vi spännande typografiska lösningar. Stora rubriker satta i Mont SemiBold eller Bold skapar karaktär och kraft. Längre texter får en lätt, och följsam framtoning genom Crimson Text . Vi kan också använda Mont till kortare texter, såsom faktatexter, information, vinjetter, mellanrubriker och liknande. Välj gärna Regular eller Light till kortare texter och Semibold till mellanrubriker.