On or off brand?

 

Skövdes unika röst och tonalitet tänk gärna på att texter och
budskap bör vara:

 

Lekfulla och aktiva

Lek gärna med orden på oväntade eller lekfulla sätt för att skapa intresse och blanda in engelska uttryck
när och om det passar för att knyta an till plattformen.

 

Positiva och inkluderande

Uppmana alla att vara
med, bidra, hänga på och att göra saker tillsammans. Använd
uppmaningar på ett positivt sätt.

 

Utmanande och stolta

När det passar kan vi utmana oss
själva, andra eller rådande verkligheter med målet att förändra
och förbättra. Vi sträcker på oss och vågar sticka ut, utan att vara
alltför kaxiga.