BERÄTTELSER FRÅN VÅRT SKÖVDE
Ska du berätta en historia från Skövde och vill lyfta fram en person eller organisation från platsen? Då kan du läsa mer här.

FÖRSVARSMAKTEN

Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer

Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och försvara den svenska demokratin. Försvarsmakten finns för att skydda Sveriges gränser, för att stötta samhället i krislägen och för att Sverige ska kunna bidra när världssamfundet ber om hjälp.

Visste du att i Försvarsmakten arbetar dagligen cirka 20 000 personer och att drygt 2500 av dessa är heltidsanställda i Skövde? Det är en stor garnison som består av Markstridsskolan, Trängregementet, Skaraborgs regemente, och FMLOG.

Varje enhet har olika ansvarsområden. Markstridsskolans uppgift är att utbilda Försvarsmaktens blivande chefer, utveckla metoder och system och träna individer och förband inom markstrid. Trängregementet utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Trängregementet har medarbetare som alltid är efterfrågade vid såväl nationella som internationella insatser. Deras uppgifter är då bland annat att leverera mat, vatten, drivmedel, ammunition och sjukvård. Skaraborgs regemente utbildar och leder förband i markstrid. Regementet har ansvar för en brigadstab, staben för militärregion väst, två mekaniserade bataljoner, tre hemvärnsbataljoner och utbildning till stridsgrupp Gotland. FMLOG har uppgiften att se till att förband har rätt materiel och att den hålls i gott skick.

NEXT SKÖVDE

Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövde mitt i Skaraborg är
utvecklande och attraktivt att besöka, leva och verka i.

Next Skövdes syfte är att, i samverkan med privata och offentliga aktörer, stärka
varumärket Skövde samt bidra till att Skövde är utvecklande och attraktivt att leva,
arbeta och studera i samt att besöka. Detta uppnås genom att marknadsföra och
medverka i utvecklingen av platsen Skövde som turist-, mötes- och
evenemangsdestination.

Next Skövde är ett helägt kommunalt bolag genom Skövde Stadshus AB och har 15
anställda. Bolaget driver stadens turistbyrå, projektleder kommunens större
evenemang och samarbetet för att utveckla mötesindustrin via Skövde Convention
Bureau. Bolagets arbete sker i nära samverkan med näringslivet i Skövde genom
intresseorganisationen Näringslivsforum.

SKÖVDE CITYFÖRENING

Skövde Cityförening bildades 2008 som ett partnerskap mellan affärsidkare, fastighetsägare och Skövde kommun med syfte att driva på utvecklingen av stadskärnan.
Stadskärnan omfattar området inom Badhusgatan, Staketgatan, Stationsgatan och Kungsgatan. 2015 bodde här 2328 personer i 1750 bostäder och 4760 personer hade sin arbetsplats här.
I City finns Skaraborgs största utbud för den som vill shoppa eller äta. Totalt finns här 115 butiker och ett 30-tal restauranger och caféer.

Föreningen Svenska Stadskärnors beskrivning tydliggör vad stadens olika aktörer har att vinna på att samarbeta kring en aktiv utveckling av stadskärnan:
”Ett huvudsyfte är att öka trivseln för alla som bor eller arbetar i stadskärnan eller bara besöker den. En väl fungerande stadskärna ökar stolthet och samhörighet hos kommunens invånare och bidrar till att kommunen får en tydlig identitet.”

SWEDEN GAME CONFERENCE 2017

As one of the leading conferences in Europe aimed at game development students and start-ups, our focus is not only to cover business and development, but to include academia and research as well. Last year the theme of the Sweden Game Conference was Experience the future: Reimagining games and we had over 900 participants from 22 countries and 4 continents and prominent speakers from all over the games industry.

SWEDEN GAME ARENA

As Europe's most vibrant cluster for game education, business, development and research, Sweden Game Arena provides opportunities to join, invest, study, research and profit. For more than a decade, our cluster at the heart of Northern Europe has been at the forefront of innovation in game education and incubation. This has been key to propelling Sweden, with a population of less than 10 million people, into one of the world's top ten exporters of video games.