Enkät – Här kan du bidra till bilden av Skövde

Svara på vår enkät och ge din input. Du är helt anonym och dina svar kommer att användas i det fortsatta arbetet med Skövdes varumärke.
Next Skövde och Skövde kommun står bakom enkäten. 
 

 

Klicka här om du vill läsa mer om arbetet med platsvarumärket Skövde?