OM VÅRT SKÖVDE

Vårt Skövde är en digital verktygslåda med marknadsföringsmaterial från flera olika organisationer i Skövde. Syftet med verktygslådan är att alla som marknadsför platsen Skövde ska hitta ett varierat utbud av material för att kunna sprida en gemensam bild av Skövde. Vårt Skövde skapades 2018 som ett samarbetsprojekt inom gruppen ”Samverkan kring marknadsföring av Skövde”. Ansvarig för innehåll och uppdateringar av verktygslådan är Next Skövde.